Brykieciarka do styropianu może zmniejszyć ilość odpadów w najbliższym otoczeniu

Bez zmiany obecnej produkcji, konsumpcji czy gospodarowania odpadami, do 2040 r. prawie 30 mln ton tworzyw sztucznych, w tym odpady polistyrenu trafi do oceanu każdego roku. Strategie skupiające się na redukcji i substytucji zostaną ograniczone o 52%.

Zbiórka odpadów polistyrenu w innych stanach opiera się głównie na comiesięcznych działaniach związanych z recyklingiem polistyrenu prowadzonych przez lokalne społeczności. W celu poprawy sytuacji zakupowane są brykieciarki do styropianu.

Główną funkcją brykieciarki do styropianu jest zmniejszanie objętości polistyrenu.


Dlaczego polistyren jest rzadko włączany do systemu gospodarki odpadami komunalnymi?  Lekkie, ale o dużej objętości, niepoddane obróbce odpady polistyrenowe mogą znacznie zmniejszyć wydajność recyklingu.

Kompaktor do styropianu przyjmuje technologię kompaktowania. Odpady styropianu najpierw są rozdrabniane, a następnie formowane w bloki. Końcowym produktem jest blok styropianowy o 50-krotnie mniejszej objętości, który jest łatwy do przechowywania i transportu.

Recykling polistyrenu to jedyny sposób na ochronę środowiska.


INFORMACJA