Czy odpady budowlane z EPS można naprawdę poddać recyklingowi?

Według statystyk w Europie wytwarza się 527 000 ton odpadów styropianowych, z czego 26,38% pochodzi z budownictwa. Ale tylko 12 000 ton odpadów budowlanych EPS jest poddawanych recyklingowi, a współczynnik recyklingu wynosi 2,28%. W Polsce rocznie wytwarza się 76 480 ton odpadów styropianowych, z czego 44 000 ton pochodzi z placu budowy.

Jednak tylko 2640 ton odpadów budowlanych EPS jest poddawanych recyklingowi, co skutkuje bardzo niskimi wskaźnikami recyklingu wynoszącymi 6%. Głównym powodem niskich wskaźników recyklingu odpadów styropianowych budowlanych jest to, że brudne rzeczy, takie jak cement, taśmy i piasek naklejane na odpady EPS sprawiają, że recykling styropianu jest trudny i bezsensowny.


Możemy jednak stwierdzić, że recykling odpadów styropianu budowlanego jest w Polsce bardzo dużym rynkiem, mimo że nie ma bardzo dojrzałego rozwiązania umożliwiającego recykling bardzo dużej ilości zabrudzonych odpadów styropianowych pochodzących z budownictwa. Dwa główne powody to, że ilość odpadów budowlanych EPS jest bardzo duża na rynku, a Komisja Europejska wymaga zwiększenia wskaźników recyklingu poprzez wprowadzenie szeregu zasad dotyczących recyklingu tworzyw sztucznych, w szczególności utylizacji styropianu EPS


Jak mówi pierwszy akapit, 41 360 ton odpadów budowlanych EPS czeka na recykling. Co więcej. Wytwórcy styropianowych odpadów luzem muszą uiścić pewną opłatę za unieszkodliwianie odbiorcy odpadów. Czasem nikt nie przychodzi na czas po odbiór, mimo że producenci odpadów styropianowych płacą zbieraczom.Komisja Europejska promuje recykling tworzyw sztucznych, aby ratować światowe środowisko. Obecnie brudne odpady EPS z budowy trafiają na wysypisko lub do spalarni. To nie tylko kosztuje dużo kosztów transportu i opłaty za utylizację, ale także bardzo zanieczyszcza środowisko.


Odpady EPS ulegają degradacji przez setki lat. Tak więc UE zachęca do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez wsparcie podatkowe i kary. W ten sposób świadomość ekologiczna zostaje podniesiona na znacznie wyższy poziom. Firmie recyklingowej łatwiej jest prowadzić działalność związaną ze zbiórką.Ok. Jak utylizować brudne odpady EPS z placu budowy? Rozwiązanie firmy INTCO Recycling, produkującej maszyny GreenMax, z pewnością może pomóc w recyklingu dużej ilości brudnych odpadów EPS z piaskiem. Wykonujemy kompaktor do styropianu i topielniki do recyklingu odpadów styropianowych, odkupujemy czyste bloki/wlewki EPS do naszej fabryki w Malezji, a brudne bloki/wlewki EPS odkupujemy naszym partnerom na Ukrainie. W sumie kupujemy 5000 ton miesięcznie z rynku światowego. Im więcej masz ilości, tym większe wsparcie otrzymasz od INTCO Recycling. W sprawie ceny bloków i gąsek proszę o kontakt.

W szczególności lepszym rozwiązaniem na recykling brudnych odpadów styropianowych z placu budowy jest topienie ich za pomocą topielarki GreenMax. Ponieważ sztabki mogą zaoszczędzić dwa razy więcej kosztów transportu niż bloki, a jednocześnie nasz partner może poddać recyklingowi brudne sztabki zamiast zabrudzonych bloków EPS.
Poniżej zdjęcia bloczków i gąsek EPS.


INFORMACJA