GREENMAX pomaga branży recyklingu styropianu i oferuje kompleksowe rozwiązania dla wielu użytkowników końcowych

Styropian to bardzo popularny surowiec, który często występuje w naszym codziennym życiu i miejscach pracy. Nie możemy go całkowicie wyeliminować w krótkim czasie, dlatego wiele przedsiębiorstw poszukuje sposobów na recykling. Utylizacja styropianu EPS to bardzo ważne zagadnienie.


GREENMAX


„Jesteśmy dużym sprzedawcą mebli, więc większość naszych odpadów opakowaniowych to styropian, chociaż w naszych opakowaniach produktów elektronicznych znajdujemy inne rodzaje. Szukamy sposobów radzenia sobie z dużą ilością odpadów styropianowych” - właściciel sklepu meblowego.


Rozwój rybołówstwa przybrzeżnego wymaga dużej ilości styropianowych opakowań podczas transportu. Brudne pojemniki na ryby zwykle nie są ponownie wykorzystywane, więc sposób postępowania z odpadami styropianu staje się problemem dla większości rybaków. Projekt GREENMAX pomógł rybakom w wielu częściach Europy odzyskać ich piankowe pojemniki na ryby przy użyciu kompaktora, dzięki czemu utylizacja styropianu EPS przebiega w prawidłowy sposób.


utylizacja styropianu EPS


Recykling styropianu rozprzestrzenił się również na obszary mieszkalne, a niektóre ośrodki usług komunalnych, wspierane przez lokalną politykę, również aktywnie poszukują sposobów utylizacji styropianu.

„Jesteśmy małą gminą, która współpracuje z naszym lokalnym okręgiem regionalnym, aby świadczyć usługi recyklingu dla społeczności. Nasz podmiot zajmujący się recyklingiem jest zainteresowany przyjęciem komercyjnego styropianu, ale aby to zrobić, musiałby zakupić zagęszczacz styropianu, aby zarządzać ilością. materiału i sprawić, że jest on ekonomiczny w transporcie”- recykler styropianu.


recykler styropianu


W ostatnich latach, wraz z rozwojem handlu elektronicznego, dramatycznie wzrósł popyt na styropian w branży przesyłek ekspresowych i na wynos, dlatego większą wagę należy przywiązywać do recyklingu styropianu.
Recykler styropianu ma dziś bardzo odpowiedzialne zadanie.

Jako profesjonalny producent sprzętu do recyklingu styropianu, GREENMAX służy branży recyklingu pianek od ponad dziesięcioleci, dostarczając kompleksowe rozwiązania dla różnych branż. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące recyklingu lub chcesz, aby utylizacja styropianu EPS przebiegała w prawidłowy sposób, skontaktuj się z nami!


INFORMACJA