Jak przeprowadzić Recykling styropianu EPS w ramach Europejskiego Zielonego Ładu?

Zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi może mieć wpływ na lądy, drogi wodne i oceany. Szacuje się, że każdego roku od 1,1 do 8,8 mln ton odpadów z tworzyw sztucznych trafia do oceanu ze społeczności przybrzeżnych. EPS ma szerokie zastosowanie w przemyśle opakowaniowym i budowlanym.


kompaktor do Styropianu


Jeśli nie zostanie dobrze poddany recyklingowi, stanie się białym zanieczyszczeniem, które wpłynie na środowisko. Oznacza to, że recykling polistyrenu ma kluczowe znaczenie dla poprawy stanu środowiska i zmniejszenia zanieczyszczenia białego. Wielu przetwórców, takich jak INTCO recycling-Greenmax, jest zaangażowanych w promowanie Recykling styropianu EPS.


Europa jako awangarda recyklingu i gospodarki o obiegu zamkniętym wydała Europejski Zielony Ład, aby promować we wszystkich krajach UE realizację recyklingu tworzyw sztucznych, w Recykling styropianu EPS. Wszystkie strategie i plany działań EU w zakresie ochrony środowiska, takie jak poniżej, mają na celu przyczynienie się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu.


Recykling styropianu EPS


Strategia EU w zakresie tworzyw sztucznych jako kluczowy element przejścia Europy w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla ma na celu zmianę sposobu projektowania, produkcji, użytkowania i recyklingu wyrobów z tworzyw sztucznych w EU.


Jego działania obejmują:

  1. uczynienie recyklingu opłacalnym dla biznesu,
  2. poprawa recyklingu tworzyw sztucznych i zwiększenie zapotrzebowania na zawartość tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu,
  3. poprawa selektywnej zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych
  4. rozpoczęcie ogólnounijnej kampanii deklaracyjnej skierowanej do przemysłu i władz publicznych

Jeśli chodzi o utylizacja styropianu EPS, strategia ta zachęca firmy, w tym przetwórcę ryb, producenta i przetwórcę EPS, firmę logistyczną i firmy zajmujące się recyklingiem, do recyklingu odpadów styropianowych za pomocą kompaktor do Styropianu, aby zyskać na działalności związanej z recyklingiem, a nie płacić za utylizację odpadów.


GREENMAX


Zapotrzebowanie na zawartość tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu skłoni producentów lub zbieraczy odpadów do podjęcia Recyklingu styropianu EPS, w ramach tej strategii znacznie wzrośnie wskaźnik zbiórki EPS.

kompaktor do Styropianu, takie jak Greenmax, będą bezpośrednio odgrywać ważną rolę, pomagając producentom odpadów lub podmiotom zbierającym odpady w recyklingu odpadów polistyrenowych. Pośrednio pomoże też użytkownikom plastiku z recyklingu uzyskać więcej plastiku z recyklingu, aby osiągnąć cel związany z recyklingiem plastiku.Zgodnie z polityką utylizacja styropianu EPS zmienia się diametralnie!


INFORMACJA