Kompaktor do styropianu GREENMAX pomocą przy recyklingu polistyrenu ze źródeł przemysłowych

Styropian to jeden z najpopularniejszych surowców, który towarzyszy nam każdego dnia.

Różnego rodzaju odpady opakowaniowe są poddawane recyklingowi. Jednym z takich odpadów jest styropian z którym idealnie poradzi sobie kompaktor do recyklingu odpadów styropianu.

kompaktor do Styropianu


Recykling polistyrenu może być trudnym, ale wszystko zależy od technologii. Polistyren nie ulega biodegradacji. Jest lekki i nieporęczny, przez co trudny w transporcie i przechowywaniu. Najważniejszy jednak w całym procesie recyklingu jest pierwszy krok, prawidłowa segregacja.

Następny to odpowiednie postępowanie, recykling przy użyciu odpowiednich metod i maszyn. Najlepszy będzie rozdrabniacz do styropianu. Odpowiednie postępowanie z odpadami daje możliwość organizacji recyklingu o obiegu zamkniętym i wykorzystanie gotowego surowca to ponownej produkcji.


rozdrabniacz do styropianu


Firma INTCO Recycling posiada kilka maszyn do obróbki polistyrenu. Maszyny te mogą przetwarzać różne rodzaje odpadów polistyrenu i pianki, co jest niezwykle istotne przy prowadzeniu różnorodnej działalności. Posiada zagęszczarkę i kompaktor do styropianu. Rozdrabniacz do styropianu może rozbić odpady styropianu na kawałki za pomocą ostrzy i kół zębatych, a następnie można je łatwo sprasować w ciasny blok o stosunku 50: 1. Kompaktor do recyklingu odpadów styropianu może najpierw zmiażdżyć tę piankę, a następnie po podgrzaniu uformuje wlewkami, ze współczynnikiem redukcji  do 90: 1.


Kompaktor do recyklingu odpadów styropianu


Dzięki dwóm rodzajom maszyn odpadowy polistyren można łatwo poddać recyklingowi. Powstały surowiec można sprzedać generując dodatkowe zyski. Zaufaj GREENMAX.


INFORMACJA