Kompaktor do styropianu-rozsądna inwestycja zapewniająca znaczne przychody

Produkty styropianowe są coraz bardziej popularne na rynku ze względu na  niską cenę,  dobrą skuteczność pochłaniania wstrząsów i dobry efekt izolacji termicznej.  Trudno sobie  wyobrazić inny zamiennik, często nie jest on nawet możliwy do zastosowania. Najlepszym sposobem utylizacji styropianu  i wszelkich jego odpadów jest użycie kompaktora do styropianu. Jest to zgodne z obecnymi trendami dbania o środowisko.

Recykling odpadów styropianowych zawsze był problematyczny.  Brak prawidłowego sortowania, kłopotliwy transport i magazynowanie.  Szacuje się, że odpady EPS stanowią aż 30% wszystkich odpadów składowanych na wysypiskach.

Obecnie kładzie się nacisk na zrównoważoną produkcje i ochronę środowiska. W porównaniu z dojrzałymi koncepcjami  i wieloletnimi praktykami recyklingu w rozwiniętych częściach świata ( Europa, Ameryka, Japonia i Korea Południowa), przemysł recyklingu styropianu w wielu krajach rozwijających się jest zasadniczo  na początku swojej drogi. GREENMAX to producent urządzeń do recyklingu EPS. Kompaktor do  styropianu  z łatwością radzi sobie z odpadami.Recykling  to jedyna słuszna droga utylizacji styropianu Jest bardzo przyjazny dla środowiska i może przynieść znaczne korzyści ekonomiczne. GREEMAX odkupi gotowe, skompaktowane bloki EPS.

Kompaktor do styropianu zamieni odpad w wartościowy produkt.. Objętość EPS po zagęszczeniu zostanie znacznie zmniejszona.Cena rynkowa skompaktowanych bloków wynosi około 1000 USD za tonę.


INFORMACJA