Rozwiązanie do Utylizacja styropianu firmy GreenMax

Recykling jest najważniejszym środkiem unieszkodliwiania środowiska. Utylizacja styropianu może nie tylko chronić środowisko i oszczędzać energię, ale także przynosi dobre korzyści ekonomiczne.

Większość styropianu jest do jednorazowego użytku. Miliony ton białych śmieci są wyrzucane i umieszczane w naturze. Nie mogą one ani gnić, ani przekształcać się, ani wyjaśniać i znikać same. Spowoduje to poważne zanieczyszczenie środowiska. Jest to również odpad cennych zasobów nieodnawialnych.Sposób skutecznego przetwarza odpady styropianowe przyciągnął powszechną uwagę naukowców z różnych krajów.
Aby dobrze wywiązać się z gospodarki odpadami i ochrony środowiska, w ostatnich latach polski rząd poczynił również wiele wysiłków w zakresie utylizacja styropianu, czego charakterystyczną cechą jest obecna klasyfikacja śmieci oraz polityka integracji dwóch sieci. duże znaczenie dla recyklingu tworzyw sztucznych.


Niedawne badanie przeprowadzone przez organizację European Plastic Recycling (PRE) pokazuje, że do 2025 roku opakowania z tworzyw sztucznych mogą osiągnąć wskaźnik recyklingu 65%.Unilever North America zainwestował 15 milionów dolarów w fundusz Leadership Fund organizacji „Closed Loop Partners”. Szacuje się, że do 2025 r. rocznie będzie podlegać recyklingowi około 60 000 ton amerykańskich odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych.Taurang przewiduje, że w 2025 r.
8 mln ton plastiku będzie można sortować z odpadów domowych rocznie, z czego 2 mln ton można poddać recyklingowi w Ten sam poziom — zregenerowany do materiałów porównywalnych z materiałami pierwotnymi BASF przetwarza odpady z tworzyw sztucznych w nowe tworzywa sztuczne poprzez recykling chemiczny, w tym samochodów, urządzeń elektrycznych, opakowań ogólnych i opakowań do żywności.


Spośród wszystkich odpadowych tworzyw sztucznych, które można poddać recyklingowi, najbardziej dotyczy efektywnego recyklingu pianki polistyrenowej.Ze względu na dobrą wodoodporność, izolację, niską absorpcję wilgoci i odpowiednią odporność na wstrząsy, można z niej wytwarzać różne formy opakowań. właśnie ze względu na jej szeroki zakres zastosowań, co roku na całym świecie produkuje się setki milionów ton białej pianki.„Niewłaściwe zasoby”, jak przekształcić piankę odpadową w surowce nadające się do recyklingu, jest to powszechny problem wszystkich, a są specjalne sprzęt do recyklingu odpadów piankowych do przetwarzania, na przykład rozdrabniacz do styropianu GreenMax.
Pianka polistyrenowa nie jest akceptowana przez wiele firm zajmujących się recyklingiem w różnych krajach ze względu na jej duże rozmiary, niewielką wagę i wysokie koszty transportu. Jako firma recyklingowa, która jest spółką notowaną na giełdzie, INTCO Recycling samodzielnie opracowała maszynę do tłoczenia pianki na zimno i na gorąco z serii GREENMAX, która lepiej rozwiązuje zagadnienie Utylizacja styropianu, umożliwiając recykling na dużą skalę


INFORMACJA