Więcej rządowych i powiatowych centrów recyklingu uruchamia program recyklingu styropianu

Ze względu na nową politykę UE dotyczącą tworzyw sztucznych, coraz więcej władz miejskich zwraca większą uwagę na recykling odpadów z tworzyw sztucznych, który z różnych powodów bywa bardzo kosztowny.Niezastąpione zawsze będą maszyny do utylizacji styropianu, najlepsze to GREENMAX.


przetwarza odpady styropianowe


„Odpady styropianowe zajmują dużo miejsca i na tym polega problem w przypadku składowisk, również dlatego potrzebna jest maszyna, która przetwarza odpady styropianowe”.

Utylizacja styropianu w sposób przyjazny dla środowiska,  to bardzo ważne zadanie. Zamieniając odpadową piankę w artykuły gospodarstwa domowego i materiały budowlane dbamy o prawidłowy recykling. Wolontariusz David Gilbert powiedział, że ostatecznym celem jest wyeliminowanie odpadów styropianowych z naszych wysypisk.


maszyny do utylizacji styropianu


Przekształcanie odpadów styropianowych w wartościowe nowe produkty ma ogromne znaczenie dla środowiska i społeczeństwa. Firma GreenMax Polska zrealizowała przemianę styropianu z odpadów w skarb. Od ponad dziesięciu lat GreenMax Polska kupiło duże ilości bloków styropianu na całym świecie i przewoziło je do fabryk w Malezji w celu ich granulacji.


Wyprodukowany pellet PS wykorzystywany jest do produkcji ramek do zdjęć i listew przypodłogowych. GREENMAX zapewnia również profesjonalne maszyny do utylizacji styropianu  i inny rodzaj sprzętu do recyklingu pianki, aby pomóc większej liczbie przedsiębiorstw rozpocząć działalność w tym zakresie.


GREENMAX


Obecnie GREENAMX nie tylko współpracuje z przedsiębiorstwami, ale także dostarcza rozwiązania w zakresie recyklingu styropianu niektórym samorządom i gminom. Niedawno otrzymaliśmy zapytanie z Polski dotyczące tego zagadnienia. Zwykle  takie projekty są wspierane przez lokalne władze i można ubiegać się o dotacje. Dlatego coraz więcej rządowych i lokalnych centrów recyklingu przetwarza odpady styropianowe.INFORMACJA