Czy przetwórcy ryb powinni zainwestować w maszynę do recyklingu styropianu?

Większość skrzyń rybnych trafia na wysypiska śmieci (45–50% w Europie) i do spalenia na całym świecie, powodując ogromne obciążenie dla środowiska. W rzeczywistości pudełka nadają się w 100% do recyklingu, a cały proces będzie łatwiejszy dzięki maszynie do recyklingu styropianu.


W 2019 roku poddano recyklingowi ponad 136 milionów funtów styropianu, czyli o 23 miliony funtów więcej niż w 2018 roku. Te rosnące dane są przypisywane maszynie do recyklingu styropianu, ponieważ toruje ona drogę do spełnienia ulepszonych standardów recyklingu. Kompaktor GREENMAX oferowany przez INTCO Recycling to jeden z wybitnych przedstawicieli maszyn do recyklingu styropianu.

Kompaktor GREENMAX to coś więcej niż tylko inwestycja.1. Oszczędność miejsca w magazynie

Styropian to lekki i duży objętościowo materiał. Przetwórcy ryb potrzebują magazynów do przechowywania luźnych odpadów piankowych. Dzięki maszynie do recyklingu styropianu  GREENMAX, mogą w  porę skompresować pojemniki na ryby, znacznie zmniejszając zajmowaną przestrzeń.

2. Zmniejszenie kosztów transportu

Biorąc pod uwagę fakt, że 95-98 proc. styropianu to powietrze, to po skompaktowaniu skrzynek  ich objętość spada do 1/50 oryginału, jednocześnie koszt transportu spada o 49%.

3. Dodatkowe zyski

Maszyna do recyklingu styropianu GREENMAX może zamienić luźne odpady styropianu w skompaktowane bloki, które można sprzedać producentom lub podmiotom zajmującym się recyklingiem po wysokiej cenie, co przyniesie dodatkowy zysk (48-stopowy ładunek bloków o wartości około 7800 dolarów).Maszyna do recyklingu styropianu GREENMAX przyjmuje zaawansowane technologie, a sprzęt można dostosować do różnych rozmiarów lub wydajności w zależności od wymagań różnych przetwórców ryb.INFORMACJA