możliwość ponownego wykorzystania opakowań i zaoszczędzenia zasobów ropy naftowej

Wraz z rozwojem ery Internetu zakupy online stały się nieodzowną częścią życia każdego człowieka. Rozwój zakupów online zmienił obecną sytuację wielu branż i napędzał rozwój wielu wschodzących branż, takich jak branża logistyczna. Silna sieć logistyczna umożliwia naszym ekspresowym dostawom szybkie dotarcie z jednego końca kraju na drugi, co zapewnia nam wygodę. Niestety poziom zanieczyszczenia styropianem rośnie równie szybko. Recykling styropianu jest nieunikniony, a GREENMAX koncentruje się na badaniach i rozwoju oraz innowacjach w zakresie zagęszczania pianki.


rozdrabniacz do styropianu


Ze względu na niską cenę, pianka znajduje szerokie zastosowanie w opakowaniach produktów. W Stanach Zjednoczonych większość takich odpadów piankowych jest bezpośrednio składowanych na wysypiskach. Niestety ma to ogromny wpływ na środowisko, w tym również zanieczyszczenia wód.

Nieprawidłowe gospodarowanie  przyniesie odwrotne skutki, a nawet przyspieszy zanieczyszczenie środowiska. W rzeczywistości to „białe zanieczyszczenie” poddane odpowiednim procesom, staje się cennym surowcem. Dlatego recykling styropianu jest ogromne ważny.  Odpowiednie gospodarowanie ma wpływ na wiele dziedzin życia.


GREENMAX


Recykling styropianu to sprawa z korzyścią dla kraju i ludzi. GREENMAX od ponad dziesięciu lat zajmuje się projektowaniem i innowacjami zagęszczaczy pianki i wniósł ogromny wkład w rozwój pianki. Rozdrabniacz do styropianu GREENMAX stosuje zaawansowany proces  odzyskiwania pianki, który może skutecznie przekształcać odpady pianki w cząstki plastiku, tworząc zamkniętą pętlę odzyskiwania, regeneracji i utylizacji pianki.

Dziś, gdy maszyny GREENMAX są sprzedawane na całym świecie, ta reprezentatywna firma  może co roku poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać około 100000 ton odnawialnych tworzyw sztucznych, co jest równoznaczne z redukcją 300000 ton emisji dwutlenku węgla, oszczędzając 450000 ton zasobów ropy naftowej. Przemysł ramowy INTCO Recycling, spółki macierzystej GREENMAX, produkuje rocznie około 1,2 miliona skrzynek PS imitujących drewniane, metalowe i kamienne ramy, co odpowiada redukcji około 2 milionów drzew rocznie.


Rozdrabniacz do styropianu


Maszyny GREENMAX w tym także rozdrabniacz do styropianu, mają szerokie zastosowanie. Dzięki nim możliwe jest osiąganie celu recyklingu odpadów piankowych. Ponadto zagęszczacz pianki może zaspokoić potrzeby różnych klientów. Jego największą zaletą jest to, że można go dostosować, przyjazny dla środowiska i wolny od zanieczyszczeń, zgodnie z krajową polityką ochrony środowiska, a klienci mogą z niego swobodnie korzystać.


INFORMACJA