Recykling styropianu stanie się łatwiejszy dzięki prasie do styropianu

Odpady styropianu bywają kłopotliwe dla przedsiębiorstwa. Bardzo często jest to związane z ograniczoną przestrzenią magazynową, kosztami transportu czy trudnościami ze znalezieniem odbiorcy odpadu. W takiej sytuacji, rozwiązaniem byłoby realizowanie recyklingu styropianu na miejscu i zakup wysokiej jakości prasy do styropianu GREENAMX.


Odpady styropianu z opakowań stały się globalnym problemem zanieczyszczenia. Umieszczony na wysypiskach lub nieprawidłowo przetworzony styropian jest uważany za nieulegające biodegradacji zanieczyszczenie, którego rozkład może zająć ponad 500 lat. Dlatego wysyłanie odpadów  do centrów recyklingu styropianu musi stać się nawykiem mieszkańców i przedsiębiorstw.


Wiele firm płaci za odbiór  odpadów. Styropian jest materiałem nadającym się do recyklingu i może stanowić dużą wartość. Recykling styropianu może przynieść  ogromne zyski oraz przyczynić się do ochrony środowiskowa.


Najpopularniejszą metodą recyklingu styropianu jest nadal recykling mechaniczny. Firma INTCO Recycling możę dostarczyć wyspecjalizowaną prasę do styropianu, która może skompaktować luźną piankę w  bloki. Cały proces jest bezpieczny i wydajny dzięki wysokiemu współczynnikowi kompresji 50: 1, a odzyskane bloki EPS mogą zostać sprzedawane  do ponownej produkcji. Co ważniejsze,  INTCO może również pomóc we wdrożeniu popularnego mobilnego modelu recyklingu styropianu.

Oprócz produkcji pras do  styropianu GREENMAX, INTCO Recycling jest również jednym z największych producentów wyrobów ramowych i listew dekoracyjnych. Skupujemy bloki i brykiet EPS na całym świecie. Firma INTCO Recycling jest zaangażowana w tworzenie modelu łańcucha przemysłowego, obejmującego kompresję, recykling i ponowne użycie styropianu. INTCO Recycling stanie się w przyszłości ekspertem w branży recyklingu zasobów odnawialnych.

INFORMACJA