Recykling styropianu z kompaktorem do styropianu i kruszarka

Pianka polistyrenowa jest jednym z czterech ogólnych tworzyw sztucznych, z roku na rok wykazuje tendencję wzrostową w zakresie produkcji i konsumpcji, rośnie też zapotrzebowanie na kompaktor do styropianu i kruszarkę do styropianu.


Materiał polistyrenowy podlega recyklingowi. W rzeczywistości recykling styropianu istnieje w niektórych krajach od dawna i nigdy się nie zatrzymał. Jednak w ostatnich latach nastąpiła niewielka poprawa w zakresie wskaźnika recyklingu polistyrenu, co jest obecnie największym zmartwieniem tej branży.


W 2013 roku poddano recyklingowi 58 milionów kilogramów styropianu o wartości około 127 milionów funtów. Około 57% tych odpadów pochodzi z opakowań pokonsumpcyjnych, a 43% z przemysłowych opakowań końcowych. W ciągu ostatnich kilku lat liczba polistyrenu trafiającego do branży recyklingu stale rosła.Nie ulega wątpliwości, że wzrost współczynnika odzysku polistyrenu wynika z zastosowania profesjonalnego sprzętu do recyklingu pianki, a zwłaszcza zagęszczarki do styropianu i rozdrabniacza do styropianu.


Rozdrabniacz do styropianu jest używany głównie w fabrykach styropianu, a rozdrobnione odpady można bezpośrednio ponownie wykorzystać w procesie produkcji nowych produktów.


Innowacyjny kompaktor do styropianu oferuje najlepsze możliwości przetwarzania szerokiej gamy pianek z tworzyw sztucznych, takich jak EPS, płyta izolacyjna XPS, pojemniki na żywność z EPP i PSP. Maszyna może być również wyposażona w oddzielną kruszarkę do styropianu, przenośnik taśmowy i silos w celu zwiększenia wydajności. Przetwarza polistyren i ogranicza marnotrawstwo zasobów, jednocześnie ograniczając czynniki ryzyka środowiskowego.Zaawansowany kompaktor do styropianu GREENMAX umożliwia firmie generowanie przychodów z odpadów  i unikanie składowania na wysypiskach, co pozwala uniknąć zanieczyszczenia środowiska.


Recykling styropianu  jest dobry nie tylko dla środowiska, ale także dla gospodarki. Dlatego najlepszym sposobem zapobiegania  spalaniu odpadów pianki jest zainstalowanie w fabryce maszyny do recyklingu styropianu. Ten mały krok przyniesie korzyści  i stworzy więcej miejsc pracy w branży recyklingu.INFORMACJA