Zamień odpadową piankę w ramki- prasa do styropianu to magia recyklingu

Jeśli skupiasz się na wystawach związanych z ochroną środowiska, możesz zobaczyć piękne ramki w Koszu INTCO, które często odwiedzają różne wystawy Na pierwszy rzut oka ramy wydają się być wykonane z drewna Prasa polistyrenowa GREENMAX znajduje się pomiędzy wyrzuconą pianką a piękną ramą
GREENMAX jest zarejestrowanym znakiem towarowym recyklingu firmy Intco Prasa polistyrenowa jest jedną z maszyn reprezentujących GREENMAX Zaawansowany system topienia do recyklingu pianek Po włożeniu pianki do zbiornika można ją zmiażdżyć i podgrzać Następnie olbrzymie pianki stają się bardzo skompresowanymi i wartościowymi materiałamiOczyszczanie pianki przez zagęszczacz pianki jest pierwszym krokiem w pełnym rozwiązaniu recyklingu oferowanym przez GREENMAX dla klientów kupujących recyklery Po odzyskaniu materiałów przez klientów firma GREENMAX odkupi gotowe kawałki za większą cenę niż cena rynkowa, aby wytworzyć cząsteczki z tworzywa sztucznego, które staną się surowcami dla linii produkcyjnej ram INTCO Ten proces jest ostatnim etapem cyklicznego cyklu gospodarczegoProgram odzyskiwania został zidentyfikowany przez GREENMAX we współpracy z krajową firmą zajmującą się magazynami i logistyką KPL Prasa styropianowa GREENMAX pomaga zmniejszyć ilość odpadów poprzez recykling, a gotowe cegły zostały pomyślnie sprzedane firmom INTCO RECYCLINGINFORMACJA