Znaczenie recyklingu styropianu w obecnych czasach

Styropian jest szeroko stosowany w handlu i na rynku konsumenckim. Doskonały materiał opakowaniowy i izolacyjny, wykonany z tworzywa ropopochodnego poddanego obróbce parą i spienionego w celu uzyskania masy - EPS. Chociaż styropian jest materiałem niezwykle użytecznym, stanowi szereg wyzwań dla środowiska, zdrowia ludzi i zwierząt. Recykling jest uważany za najskuteczniejszy sposób ograniczający szkodliwy wpływ.

Styropian można poddać recyklingowi za pomocą zaawansowanego technologicznie sprzętu, takiego jak prasa do styropianu. Dlaczego recykling styropianu jest konieczny? Oto kilka czynników:

• Ryzyko zawodowe: Produkcja styropianu stwarza zagrożenia dla wszystkich pracujących osób  podczas procesu produkcyjnego. Recykling za pomocą prasy do styropianu może wyeliminować potrzebę recyklingu styropianu od podstaw, skutecznie przyczyniając się do wspólnego dobrobytu ludzi zaangażowanych w proces produkcji.

• Zanieczyszczenie środowiska: styropian, który nie zostanie poddany recyklingowi, może trafić na wysypiska śmieci, gdzie może pozostać  przez tysiące lat. Może również dotrzeć do zbiorników wodnych, stwarzając realne zagrożenie dla zwierząt w nich żyjących. Nieulegający biodegradacji charakter styropianu dodatkowo wzmacnia potrzebę recyklingu przy pomocy maszyny do recyklingu EPS.

• Ropa naftowa - ograniczone zasoby: styropian jest wytwarzany z ropy naftowej, która jest bezsprzecznie zasobem niezrównoważonym. Prawie cztery procent całkowitego zużycia ropy naftowej na świecie przypada na produkcję tworzyw sztucznych. Recykling styropianu ma zasadnicze znaczenie dla ochrony nadmiernej konsumpcji i lepszej alokacji zasobów tak cennych jak ropa naftowa.

•Dlatego  firmy na całym świecie muszą traktować recykling styropianu jako poważną działalność. Pojawienie się zaawansowanego technologicznie sprzętu, takiego jak prasa do styropianu, sprawiło, że cały proces recyklingu będzie efektywny i opłacalny.


INFORMACJA