Przełom w recyklingu odpadów styropianu po 13 latach praktyki

Przełom w recyklingu odpadów styropianu  po 13 latach praktyki

Użytkownicy, którzy korzystali z maszyny do recyklingu styropianu GREENMAX, powinni wiedzieć, że użytkowanie kompaktora jest trudniejsze w eksploatacji niż kompaktora Greenamx z serii MARS , działającego na zasadzie topienia surowców.


Urządzenie sterowane jest przez sterownik PLC.

W automatycznym trybie kompaktora do styropianu GREENMAX pierwotnym trybem był tryb P , a teraz tryb ulepszony to tryb T. Celem tego ulepszenia jest:

1. Obsługa bardziej, wymagających materiałów w celu dostosowania do większego rynku

2. Oferowanie bardziej zróżnicowanych metod działania


Różnice między tymi dwoma trybami polegają na metodach działania i gęstości piany. Gęstość piany, która jest akceptowana w trybie T, może być pojedyncza lub mieszana i obie mogą być zagęszczane z dobrym skutkiem. Poza tym w tym trybie gęstość przetwarzanych materiałów jest bardzo szeroka od 3 do 35 kg / m3.

 

Jeśli chodzi o metody działania, w trybie T operator nie potrzebuje ciągłego i nieprzerwanego podawania; nawet jeśli zmienia się gęstość materiału, nie ma potrzeby ustawiania zbyt wielu parametrów; gdy kompaktor do styropianu przetwarza pianę mieszaną, dopóki znaleziona zostanie wartość pośrednia.


INFORMACJA