Sposób recyklingu styropianu przyjęty przez ECO Recycling sp. z o.o.

W ostatnich latach doszło do bardzo dynamicznego rozwoju branży budowlanej na polskim rynku.

Głównym materiałem izolacyjnym, służącym do ocieplania budynków jest styropian. Bez względu na miejsce realizacji budowy, zawsze obecny jest odpad pozostały po wykonaniu prac izolacyjnych. Jak więc poddać recyklingowi  resztki styropianu pochodzące z budów?

Styropian jest nieporęczny, gęsty i drogi w transporcie. W Dębnie  działa firma o nazwie ECO Recycling, która również zmagała się z trudnościami z recyklingiem styropianu. Znaleźli więc rozwiązanie Greenmax. Dębno to stosunkowo małe miasto z małą populacją i niewielką ilością odpadów styropianowych. Kompaktor do styropianu GREENMAX MC50, pomaga firmie ECO  RECYCLING odzyskiwać odpady polistyrenowe w ich mieście. Po przetworzeniu odpadów przez kompaktor, materiał jest łatwiejszy do składowania.

Greenmax, firma INTCO rozważy zakup odpadów styropianowych, jeśli ilość wyniesie przynajmniej 15 ton. Obecnie ECO Recycling współpracuje z Greenmax, zmieniając odpady styropianu w ramki do zdjęć.


SKRZYNKA