Pianka Polistyrenowa

Jak przetwarzać EPS?


Recykling styropianu (EPS) jest niezwykle potrzebny, ponieważ EPS jest tak szeroko stosowanym materiałem, który jest jednorazowego użytku, ale z natury nie może łatwo ulec rozkładowi.Recykling styropianu (EPS) jest niezwykle potrzebny, ponieważ EPS jest tak szeroko stosowanym materiałem, który jest jednorazowego użytku, ale z natury nie może łatwo ulec rozkładowi.

EPS ma różne zastosowanie, najczęściej spotykamy je w opakowaniach takich jak:
- opajiwania sprzętu AGD/RTV,
- opakowania fast foodów tj.: tacki, kubki
- pudełka na owoce i warzywa 
- skrzynki chłodnicze na ryby, mięso
Wyżej wymienione opakowania są jednorazowe, dlatego recykling styropianu jest bardzo potrzebny, aby chronić nasze środowisko.


Recykling styropianu jest bardzo potrzebny, aby chronić nasze środowisko.
Niestety proces przetwarzania EPS nie jest łatwy.
Po pierwsze, nie jest dobrym pomysłem umieszczania odpadów EPS na wysypiskach śmieci, które mogą chemicznie zanieczyszczać glebę oraz środowiska wodne .

Po drugie, ludzie mogą wykorzystywać ponownie materiał EPS, ale ilość odzyskiwanego polistyrenu z selektywnej zbiórki jest bardzo niewielka.
Wszyscy bardzo łatwo radzą sobie z odpadami. Wystarczyłoby wyrzucać odpadowy materiał EPS w różne miejsca zgodnie z klasyfikacją. Na przykład metal odpadowy można umieścić w jednym miejscu, a materiały związane z tworzywami sztucznymi można wrzucić w inne miejsce. To działanie zapewni wygodę ludziom, którzy muszą codziennie zbierać odpady. W końcu sklasyfikowane odpady można transportować ciężarówkami do przemysłu przeładunkowego i przetwórczego.


Z uwagi,iż duża ilość materiałów EPS zostaje przetransportowana do przemysłu, lepiej i praktyczniej jest polegać na maszynach do recyklingu EPS. Maszyna do recyklingu GREENMAX może w jak największym stopniu poradzić sobie z odpadowym materiałem EPS.

SKRZYNKA VIP
1.RAGN SELL (maszyna do recyklingu styropianu A-C100)
2. Cegła (maszyna do recyklingu styropianu A-C200)
3. Polyrec (maszyna do recyklingu styropianu A-C300)


Maszyny do recyklingu mogą rozdrabniać odpadowy materiał EPS, który później można łatwo zagęścić  aby następnie sprasować go w gęste bloki pod dużym ciśnieniem .
Innym tego typu urządzeniem, które potrafi poradzić sobie z odpadami jest kompaktor z funkcją grzania.
Tego rodzaju maszyny mogą kruszyć EPS na kawałki i stopić je do bloków w stosunku 50: 1.

Jednym słowem, odpady EPS można lepiej i łatwiej poddać recyklingowi za pomocą maszyn do recyklingu.

Maszyny do recyklingu mogą rozdrabniać odpadowy materiał EPS, który później można łatwo zagęścić  aby następnie sprasować go w gęste bloki pod dużym ciśnieniem .


Innym tego typu urządzeniem, które potrafi poradzić sobie z odpadami jest kompaktor z funkcją grzania.
Tego rodzaju maszyny mogą kruszyć EPS na kawałki i stopić je do bloków w stosunku 50: 1.
Jednym słowem, odpady EPS można lepiej i łatwiej poddać recyklingowi za pomocą maszyn do recyklingu.
W końcu, czy wiesz, co można zrobić z odpadów EPS? W rzeczywistości materiał EPS można przetworzyć w ramki do zdjęć i listwy dekoracyjne lub ramy lustrzane. Odzyskany EPS ma znacznie więcej wartości i przynosi producentom więcej korzyści, oszczędzając zasoby.
MATERIAŁY