Uruchomienie kompaktora śrubowego do styropianu Greenmax w Polsce- poznańska firma recyklingowa

Styropian jest szeroko stosowanym materiałem. Służy również do pakowania sprzętu AGD,   chroniąc przed uszkodzeniem podczas transportu. Branża AGD zmaga się również z odpadami styropianu.  Jako profesjonalna firma zajmująca się recyklingiem drewna w Poznaniu, SARR  dostrzegł problem swoich klientów, dotyczący odpadów. Dzięki maszynie GREENMAX  odpady styropianu zostają sprasowane w bloki o wysokiej gęstości.

Obecnie firma SARR pomaga miastu Poznań w recyklingu większości odpadów styropianu za pomocą kompaktora do styropianu Greenmax.

Kompaktor do styropianu może przetwarzać  10 ton odpadów miesięcznie, działając tylko 2 dni w tygodniu. Sprasowany styropian może zostać sprzedany i ponownie wykorzystany w produkcji. W taki sposób postępuje również  firma INTCO.


SKRZYNKA