Przetwarzanie odpadów styropianu przez kompaktor do styropianu

Styropian jest stosunkowo tanim materiałem do izolacji budynków. 90% ogólnego użycia tego materiału w Polsce to materiał służący do ocieplania budynków. Oprócz Polski, regionu bałtyckiego i całej Europy istnieje duże zapotrzebowanie na ten materiał w budownictwie. Naturalną konsekwencją stało się więc pozyskiwanie odpadów, zwłaszcza tych pochodzących z budów.

W regionie bałtyckim jest wielu producentów styropianu. Głównymi produktami są styropianowe płyty izolacyjne.  Linie produkcyjne generują dużo odpadów , które można ponownie wykorzystać.Kauno Silas, jeden z największych producentów EPS na Litwie, borykał się z trudnościami w recyklingu styropianu. Rząd oraz UE jest coraz bardziej rygorystyczna   i wymaga od wszystkich producentów styropianu zapewnienia skutecznego recyklingu.

W 2018 roku Kauno Silas znalazł Greenmax  i rok później z powodzeniem zainstalował kompaktor do styropianu Greenmax AC300. Przedsiębiorstwo mogło zacząć przetwarzać odpady styropianu również od swoich klientów, a następnie sprzedawać sprężone bloki firmie Greenmax do produkcji ramek do zdjęć. Jest to tylko jeden z przykładów wykorzystania odpadów styropianu, unikając ich spalania i składowania.

eps-bloki-200408

W dzisiejszych czasach coraz więcej  producentów styropianu działa w myśl polityki UE  i przetwarza swoje odpady.  Greenmax jest również zaangażowany w pomoc większej liczbie producentów EPS w rozwiązaniu problemu recyklingu styropianu. Greenmax nie tylko zapewnia maszyny, w postaci kompaktorów do styropianu, ale także kupuje  odpady aby ponownie je użyć.


SKRZYNKA