Recykling Butelek Dla Zwierząt Domowych

Odwadnianie i recykling butelek PET

Branża recyklingu butelek PET rozwija się dobrze w porównaniu do recyklingu innych odpadów. PET ulega bardzo długiej degradacji. Puste butelki zajęłyby ogromną ilość miejsca na wysypiskach, gdyby nie zostały zmiażdżone. Pierwsza próba recyklingu PET sięga 1977 roku. Dzisiaj butelki PET, które są zwykle przezroczyste lub zielone, mają na spodzie numer  1, co ułatwia ich identyfikację w strumieniu recyklingu.

Poradź sobie z  BUTELKAMI PET z płynem jak:

1. NESTLE w amerykańskiej firmie produkującej napoje, która ma dużą liczbę produktów odrzuconych lub przeterminowanych, takich jak PEPSI, COCA COLA.
2. Firma zajmująca się gospodarką odpadami, która dostaje dużo butelek PET, a duży ich procent nie jest pusty.
3. Firma zajmująca się recyklingiem, która zajmuje się recyklingiem butelek PET i ma duży procent pełnych butelek PET, których nie można zbelować wraz z  wodą.GREENMAX zapewnia nowy sposób: seria POSEIDON może wykonywać prace odwadniające butelki PET dla wszelkiego rodzaju napojów, takich jak butelki PET, karton, puszki aluminiowe itp.Zwykle butelki PET zostaną poddane recyklingowi w następujący sposób:


1. Puste plastikowe butelki są zbierane i przekazywane do zakładu odzyskiwania materiałów, gdzie są oddzielane od innych tworzyw nadających się do recyklingu.
2. Butelki są kompaktowane, belowane i wysyłane do firmy zajmującej się przetwarzaniem.
3. Butelki są czyszczone na sucho i sortowane za pomocą sorterów optycznych, które oddzielają różne rodzaje tworzyw
4. Butelki są następnie mielone na płatki, które są myte i sortowane ponownie. W zależności od rodzaju tworzywa sztucznego płatki są odkażane za pomocą roztworu chemicznego, lub poddawane procesowi regranlucacji.
5. Tak powstały regranulat, lub płatek można przekształcić w nowe produkty  opakowaniowe, rury drenażowe, meble ogrodowe lub po prostu nowe butelki PET.MATERIAŁY