Kompaktory do styropianu to praktyczne i korzystne urządzenie dla producentów sprzętu AGD

Styropian to szeroko wykorzystywane tworzywo. Może mieć dowolny kształt,  głównie ze względu na wysoką plastyczność. Ze względu na niski koszt, styropian jest wykorzystywany do pakowania  sprzętu gospodarstwa domowego.  Jednocześnie problemem są jego odpady, które zajmują dużo miejsca.Kompaktor do styropianu to zdecydowanie najlepsze rozwiązanie problemu składowania odpadów.

Kompaktor do styropianu oraz innych materiałów spienionych M-C200 został opracowany przez słynną kalifornijską markę maszyn GREENMAX. Styropian zawiera 98% powietrza, a główną funkcją kompaktora jest zagęszczanie surowca. Maszyna ma wbudowany  rozdrabniacz i układ plastyfikujący. Maksymalna wydajność jednego kompaktora do styropianu M-C200 może osiągnąć 200 kg / h. Rozdrabniacz jest odpowiedzialny za cięcie tworzywa na pył, a następnie stopienie przez wysoką temperaturę w układzie plastyfikującym. Na końcu powstaje zlep o dużej gęstości o stosunku objętościowym 90: 1 do odpadów..

Dla małego i średniego producenta sprzętu gospodarstwa domowego kompaktor do styropianu M-C200 może zapewnić terminowy recykling styropianu oraz odpadów opakowaniowych i uniknąć gromadzenia się ich  w magazynie. Odzyskany w ten sposób materiał może zostać sprzedawany i wykorzystany ponownie. Producenci ramek do zdjęć, ławek parkowych i wieszaków, kupią recyklat jako surowiec do swoich produktów.GREENMAX zobowiązuje się do lepszej obsługi swoich klientów oraz odkupienia od nich surowca do produkcji własnych produktów ramowych.GREENMAX sprzedaje nie tylko maszyny, ale także opłacalne projekty pełnego recyklingu styropianu oraz tworzyw spienionych.

Kompaktor do styropianu oraz innych tworzyw spienionych jest nie tylko maszyną, która pomaga producentom sprzętu AGD w organizacji ich magazynów, ale także sposób na zamianie odpadów w wartościowy surowiec.INFORMACJA