Kompleksowe rozwiązania w zakresie recyklingu pianki EPS w Niemczech

Według badań przeprowadzonych przez Conversio, liczba odpadów styropianu w Niemczech jest na bardzo wysokim poziomie, z czego 307 000 ton styropianu i XPS zostaje przetworzonych. Spośród tego 97% ponownie przetworzonych odpadów trafia do produktów budowlanych, a 13% do przemysłu opakowaniowego. Maszyna do recyklingu styropianu ma tu niewątpliwy wpływ na aktualną sytuacją. Należy pamiętać, że utylizacja styropianu to zawsze  powinien być tylko recykling.


Lindemann GmbH to innowacyjna firma specjalizująca się w konserwacji i naprawach maszyn / systemów produkcyjnych oraz inżynierii mechanicznej. Ich zakres działalności może obejmować całe Niemcy. Od marca 2020 roku przedstawiciel Lindemann GmbH został również przedstawicielem GREENMAX, który będzie odpowiedzialny za instalację sprzętu i późniejszą konserwację.
Ponadto INTCO Recycling zapewnia również zakup przetworzonych bloków, ponieważ  prowadzi działalność w zakresie ponownego wykorzystania. Jednocześnie  maszyna do recyklingu styropianu jest przez INTCO produkowana. Wreszcie INTCO Recycling oferuje doskonałą obsługę posprzedażową w Niemczech. Zarówno konserwacja, jak i naprawa maszyn to ważne czynniki ekonomiczne w serwisie posprzedażowym.
W rzeczywistości recykling styropianu w Niemczech jest bardzo wygodny dzięki pomocy INTCO Recycling. INTCO oferuje kompleksowe rozwiązanie w zakresie recyklingu odpadów EPS,  najpierw oceniając ilość i rodzaj odpadów, a następnie pomaga klientom znaleźć odpowiednią maszynę. Na przykład, kompaktor do styropianu nie nadaje się do skrzynek na ryby EPS. Zakup niewłaściwej maszyny, to strata czasu i finansów, dlatego warto zaufać  doświadczeniu.Utylizacja styropianu to bardzo aktualne zagadnienie, którego niedopełnienie zwykle ma negatywne skutki. Pamiętajmy zatem, iż maszyna do recyklingu styropianu to pomoc i oszczędność.

Podsumowując, jeśli jesteś w Niemczech, nie musisz martwić się o recykling styropianu, po prostu zostaw wszystko INTCO Recycling!INFORMACJA