Brykieciarka Do Styropianu-Pomocą Dla Producentów Urządzeń Gospodarstwa Domowego

Utylizacja styropianu to dzisiaj absolutna konieczność, w celu ochrony środowiska.Dow ogłosił plany utworzenia zakładu recyklingu na skalę przemysłową w Europie. Jako gigant chemiczny,  Dow pokazuje, że w  branży styropianu ponowne wykorzystanie surowca jest obecnie bardzo pożądane. GREENMAX, jako specjalista ds. recyklingu styropianu, opracował brykieciarkę do styropianu o wysokim stopniu kompresji.

Na początku 2019 r. media poinformowały, że w UE wejdzie w życie zakaz wykorzystywanie polistyrenu  przed 2021 r. jako odpowiedź na rosnące problemy zanieczyszczenia na świecie. Jest to nieuniknione,ponieważ w Europie tylko 25% z 25 milionów ton śmieci styropianowych produkowanych każdego roku podlega recyklingowi.

Naszą ambicją jest realizacja niektórych celów gospodarki o obiegu zamkniętym określonych w zielonej umowie UE i krajowych strategiach gospodarki odpadami w krajach takich jak Francja” - powiedział Marcel Moeller, dyrektor ds. Marketingu globalnego i zrównoważonego rozwoju Dow. GREENMAX również dąży w swej współpracy z klientami w Europie, aby w największym stopniu stworzyć opłacalny i kompletny program recyklingu styropianu.
 
Ostatnio GREENMAX współpracował z producentem sprzętu gospodarstwa domowego, który wybiera opakowania styropianowe.  Zanim zostanie wydana bardziej rygorystyczna polityka środowiskowa, należy znaleźć odpowiedni program recyklingu. Brykieciarka do styropianu M-C100 opracowana przez GREENMAX może kompaktować odpady opakowaniowe ze styropianu w stosunku do 90: 1. Zastosowana technologia topienia sprawia, że końcowy produkt ma inne właściwości, stając się zlepem.
 
Program utylizacja styropianu GREENMAX dla klientów obejmuje również zobowiązanie do skup styropianu, tzw. zlepów. 
GREENMAX nazywany jest specjalistą ds. recyklingu, z powodu bogatego doświadczenie w recyklingu styropianu, dzięki czemu może lepiej służyć klientom.


INFORMACJA