Punkt sprzedaży kompaktora do styropianu i pianki EPE  GREENMAX

zapobiegający-plastyfikacji-materiału-200402

System zapobiegający plastyfikacji materiału

systemem PLC

greenmax-system-200402

W przypadku większości kompaktorów śrubowych do styropianu, istnieje ryzyko topienia się bloków. Greenmax wprowadził innowację polegającą na tym, że przekładnia połączona jest z systemem PLC. W przypadku gdy zaistnieje ryzyko stopienia się bloku, maszyna ulegnie zatrzymaniu.


Instrukcja obsługi kompaktora do styropianu GREENMAX SERIA A (P+T)

1. Tryb zasilania (P)

Podczas pracy kompaktora do styropianu w trybie automatycznym, możliwe jest jego przełączenie w tryb manualny.

1. Tryb czasu (T)

(1) Tryb (T) otwiera się, gdy śruba znajduje się w trybie ręcznym, w tym momencie tryb automatyczny T otwiera się, gdy kruszarka i szczęki są w trybie automatycznym.

(2) Tryb T zatrzymuje się lub w trybie ręcznym, gdy kruszarka i szczęki są włączone 0 lub w trybie ręcznym, a zarówno kruszarka, jak i szczęki mogą normalnie pracować w trybie ręcznym.

Uwaga:

(1) SZCZĘKI DO GÓRY (powinien być włączony podczas uruchamiania lub zatrzymywania.)

(2) SZCZĘKI W  POZYCJI ŚRODKOWEJ (powinien być na przejściu w trakcie procesu - pozycja jest ustalana zgodnie z ustawionym czasem).

(3) SZCZĘKI W DÓŁ (określa czas prasowania i służy głównie do formowania).

2. Parametry trybu czasu (T)

OPÓŹNIENIE KRUSZARKI: czas opóźnienia uruchomienia po uruchomieniu kruszarki

SZCZĘKI PIERWSZE W DÓŁ: czas prasowania szczęk po uruchomieniu śruby

CZAS PRACY ŚRUBY: czas cyklu operacyjnego szczęk

CZAS SZCZĘKI: czas narastania szczęk

OPÓŹNIENIE SZCZĘK: opóźnienie zatrzymania szczęk

CZAS SZCZĘK: czas opadania szczęk

Uwaga:

Umiejętności obsługi: Ustawiamy czas jako standardowy, dlatego sugerowany jest inny czas pracy śrub dla różnych materiałów. Ponadto, gdy gęstość wyjściowa nie może spełnić wymagań, cykl można wydłużyć, aby wydłużyć czas formowania. Nie powinno to jednak trwać zbyt długo w obawie przed stopieniem materiału, lub uszkodzeniem silnika i reduktora.

2. Sugestie dotyczące czasu pracy śruby

N.p.

Gęstość materiału

Czas cyklu

1

5-10kg/m3

40-50s

2

10-15kg/m4

30-40s

3

15-20kg/m5

20-30s

4

20-25kg/m6

15-20s


Powyżej przedstawiono zalecany czas, jeśli materiały zostały zmieszane, czas należy zresetować po zaobserwowaniu.


INTCO
RECYKLING